Te laat bezwaar gemaakt? Vraag om een “ambtshalve vermindering”!

Bezwaar tegen een aanslag

Een bezwaar tegen een aanslag moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag ingediend zijn. Maar hoe vaak komt het niet voor dat u pas veel later na die zes weken erachter komt dat u te veel belasting betaald heeft??? Dan nog zijn er mogelijkheden om alsnog een belastingteruggaaf te krijgen.

Ambtshalve vermindering

U kunt dan heel vaak een succesvol verzoek doen voor een zogenaamde “ambtshalve vermindering”. Het woord “verzoek” heeft de klank alsof de inspecteur dit verzoek eenvoudigweg naast zich neer kan leggen, bijvoorbeeld als hij een slechte dag heeft, maar dat is niet het geval: vaak zal hij gewoon een belastingteruggaaf moeten verlenen. Zo bleek ook weer uit een uitspraak van het Hof s-Hertogenbosch van 7 september 2017: hierin is nogmaals aangegeven dat de inspecteur het zeer heldere beleid moet volgen: dus alsnog een belastingteruggaaf van te veel betaalde belasting tenzij één van de uitzonderingen van toepassing is. Aangezien er geen uitzondering van toepassing was werd de inspecteur gedwongen alsnog de belastingteruggaaf te verlenen.