Belastingdienst stelt steeds vaker vragen over buitenlands vermogen

computer screen with difficult dataInformatie van diverse bronnen:
De belastingdienst heeft diverse informatie-uitwisselingsverdragen gesloten met andere belastingdiensten. Hierdoor weten ze steeds sneller of een persoon buitenlands vermogen bezit. Los van de verdragen zijn er ook steeds meer andere regels zoals FATCA en CRS, maar ook tipgevers, transactieverwerkers of via de media als bron van informatie. Tenslotte neemt ook de rol van artificial intelligence toe.

Hierdoor zien we een toename van vragenbrieven of vermelding van buitenlandse rekeningen in de VIA, ofwel de voor ingevulde aangifte. Soms blijkt de informatie verouderd, zoals bijvoorbeeld bij de UBS.

Uw reactie kan gevolgen hebben:
Hoe u reageert op deze brieven kan het verschil maken tussen wel of niet een boete krijgen, wel of niet aanvullende belasting moeten betalen, wel/niet rentekosten etc. Het maakt ook een verschil voor de vraag of u als risico-belastingplichtige wordt aangemerkt. Een dergelijke kwalificatie leidt tot nauwgezettere controles, meer vragen en dus hogere kosten.


Heeft u een dergelijke brief ontvangen en wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem gerust contact met ons op.