Schadevergoeding van de belastingdienst

Als iemand een ander schade berokkent, dan moet de schade vergoed worden. Dit geldt in principe ook voor de overheid. De belasting moet dus ook schadevergoeding betalen.

Wanneer de belastingdienst een foutieve aanslag oplegt, moet u in bezwaar indienen. Wanneer u hiervoor genoodzaakt bent professionele hulp in te schakelen leidt u in principe schade. Als iets of iemand een ander schade berokkent, moet de schade vergoed worden en dit geldt in principe ook voor de overheid en dus ook de belastingdienst.

De belastingdienst hoort (in de regel) schade te vergoeden wanneer een besluit (bijvoorbeeld een aanslag) na bezwaar gecorrigeerd wordt. Heeft u zelf het bezwaar ingediend, dan wordt u geacht geen schade te hebben geleden. Het kan daarom interessant zijn professionele hulp in te schakelen bij het opstellen en indienen van uw bezwaren. De regels luisteren wel nauw, dus laat u tijdig informeren vóórdat het bezwaar verzonden wordt aan de belastingdienst. Ook de vergoedingen zijn in principe genormeerd, dus reken u niet rijk, maar toch hoeven op deze manier de advieskosten niet altijd heel hoog te zijn.

Wij kunnen kijken of u in aanmerking komt voor een kostenvergoeding en daarbij is de kans op een succesvol bezwaar groter bij professionele hulp.