De Wet WWFT, ook verplicht voor Langendorff Tax Consultancy

WWFT is de afkorting voor Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering. Zoals de naam al aangeeft is het doel van deze wet om te voorkomen dat geld witgewassen wordt en terrorisme wordt gefinancierd. De dienstverleners die onder deze wet vallen fungeren daarbij als verlengstuk van de opsporingsdiensten.

Wanneer van toepassing Of de wet van toepassing hangt niet af van de klant, maar van de aard van de dienstverlening of van de dienstverlener. Een fiscalist bijvoorbeeld valt altijd onder deze regels, ongeacht de achtergrond van zijn klant. Met andere woorden, als u als klant slechts een eenmanszaak heeft gespecialiseerd in het schrijven van website artikelen en u daarvoor uitsluitend via uw bankrekening betaald wordt en er zeer waarschijnlijk absoluut geen sprake zal zijn van witwassen of terrorisme financiering, dan nog zal uw belastingadviseur bij u de nodige informatie op moeten vragen.

Als deze fiscalist zich niet houdt aan deze regels kan hij geconfronteerd worden met straffen die variëren van 1 tot 2 miljoen Euro boete en zelfs gevangenisstraffen tot twee jaar. Daarbij is het in principe niet van belang of er bij een bepaald advies sprake was van witwassen of terrorisme financiering of niet. Vele andere dienstverleners vallen onder deze wet: denk aan boekhouders, accountants, notarissen, makelaars en autohandelaren. Wat zult u merken van deze wet als klant? De wet bestaat ruwweg uit drie delen:  

  • identificatie en verificatie van de klant
  • vaststellen (risico)profiel van de klant
  • monitoren van de financiële transacties van de klant tov het gedefinieerde risicoprofiel van de klant en eventuele melding van ongebruikelijke transacties bij de AFM (autoriteit financiële markten)

 Cliënten van Langendorff Tax Consultancy zullen met name iets merken van de eerstgenoemde verplichting. Het is pas mogelijk een risicoprofiel te maken als men weet wie daadwerkelijk de klant is. Zeker in het geval dat de klant bijvoorbeeld een werkmaatschappij is in een bepaalde structuur, zal er wel behoorlijk wat informatie opgevraagd moeten worden om zeker te weten wie uiteindelijk de klant is van de adviseur (de zogenaamde UBO of “ultimate beneficial owner”). Informatie dat opgevraagd wordt is bijvoorbeeld Kamer van Koophandel uittreksels, oprichtingsaktes, aandeelhoudersregisters, paspoorten al dan niet gelegaliseerd of andere identificatiemiddelen, maar ook informatie van directie leden. Daarbij moet deze informatie up to date blijven, dus we zullen van tijd tot tijd deze informatie opnieuw op moeten vragen. Wij zijn van mening dat het goed is dat deze wet bestaat, maar wij beseffen ons ook dat dit voor de klanten veel werk op kan leveren.

Mocht er iets wijzigen in uw bedrijfsstructuur, dan helpt u ons het beste door deze wijziging direct aan ons door te geven. Overige opmerkingen: Wij zullen altijd vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert, dat is vanzelfsprekend. De wet WWFT verplicht ons echter ongebruikelijke transacties te melden. Deze wettelijke doorbreking van de vertrouwelijkheid zult u ook terug kunnen vinden in onze algemene voorwaarden. De wet verbiedt de dienstverlener overigens om de klant te informeren wanneer de dienstverlener zich genoodzaakt ziet een melding te maken bij de AFM. Doet de dienstverlener dit toch, ook dan kan hij geconfronteerd worden met bovengenoemde straffen of als medepleger beschouwd worden.

Voorbeeld: Wat is nu precies een ongebruikelijke transactie? De wet omschrijft dit niet heel precies. Zelf gebruiken wij vaak het volgende voorbeeld, maar er zijn natuurlijk vele andere voorbeelden te bedenken. Stel de klant van een belastingadviseur is ondernemer en runt een slagerij. De belastingadviseur verzamelt de nodige informatie en daaruit blijkt ook dat deze ondernemer een slager is en eigenaar is. In het profiel komt dan ook te staan dat alle aankopen die typisch zijn voor een slagerij (messen, kruiden, vlees) tot de normale transacties behoren. Wordt er ineens een groot bedrag betaald voor de aankoop van vuurwerk, dan wijkt deze aankoop af van het normale profiel. Deze transactie zou dan in theorie als ongebruikelijk bestempeld kunnen worden. Tenslotte/disclaimer:

Doel van dit artikel is om aan klanten van Langendorff Tax Consultancy enige achtergrond informatie te geven over de wet WWFT. Daarbij wordt opgemerkt dat de tekst niet ten doel heeft een volledige weergave te bieden van de wet of de werking en het toepassingsbereik van de wet zelf. Ook geeft deze tekst niet (in detail) weer hoe Langendorff Tax Consultancy deze wet feitelijk in haar praktijk toepast. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.