Clicky

Gevolgen Brexit voor Nederlandse emigranten

Samenvatting

Moeten Nederlandse Emigranten die naar het Verenigd Koninkrijk zijn geëmigreerd straks zekerheid stellen voor hun Nederlandse conserverende aanslagen ten gevolge van een brexit?

Algemeen

Voorspellingen genoeg over de (fiscale) gevolgen van een aanstaande brexit. Vooral ondernemers zijn op hun hoede, en terecht. Maar hoe zit het met particulieren? Die particulieren die in het verleden vanuit Nederland naar Engeland zijn geëmigreerd en bij vertrek zogenaamde conserverende aanslagen opgelegd hebben gekregen?

Conserverende aanslag bij emigratie

Bij emigratie uit Nederland probeert de belastingdienst haar heffingsrecht veilig te stellen over inkomsten waarover nog geen belasting is geheven. Bij vertrek uit Nederland worden daarom zogenaamde “conserverende aanslagen”. Met een dergelijke conserverende aanslag wordt de nog onbelaste waardegroei van bijvoorbeeld pensioenen, lijfrenten (soms alleen over de waarde van de premies) en aanmerkelijk belang aandelen belast. Voor de volledigheid: afhankelijk van het land waar u naar toe emigreert heeft een converserende aanslag soms slechts betrekking op de betaalde premies en niet de waardegroei.

Uitstel van betaling of zekerheidstelling

Als u emigreert naar een EU/EER-land wordt automatisch uitstel van betaling verleend voor betaling van de conserverende aanslag. Emigreert u niet naar een EU/EER-land (u verhuist dan naar een zgn “derde-land”) dan moet u doorgaans garanderen dat u de aanslag uiteindelijk zult betalen. Wilt u de aanslag niet gelijk betalen, dan zult u zekerheid moeten stellen. Woonde u eerst in een EU land en was zekerheid nog niet nodig, maar verhuist u naar een “derde-land” dan zult ook u alsnog zekerheid moeten stellen.

Zekerheid kan onder andere gesteld worden in de vorm van:

  • Een bankgarantie
  • Een hypotheekrecht
  • Een pandrecht

Kan een dergelijke zekerheid niet gesteld worden, dan wordt er geen uitstel van betaling verleend en wordt de conserverende aanslag ingevorderd. Door de werking van verschillende internationale verdragen die Nederland heeft gesloten helpen de meeste woonlanden met de invordering van de conserverende aanslag.

Wat voor gevolgen heeft een brexit voor mijn conserverende aanslag?

Na een daadwerkelijke brexit zal het Verenigd Koninkrijk niet langer tot de EU behoren. Er is een aparte overeenkomst nodig om er voor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk tot de zogenaamde EER kan toetreden, maar komt een dergelijke overeenkomst niet tot stand dan zal het Verenigd Koninkrijk als “derde-land” kwalificeren. Op dat moment komt de conserverende aanslag weer om de hoek: Nederlandse migranten woonachtige in het VK zullen dan in principe zekerheid moeten stellen of de conservende aanslag moeten betalen. De vraag is echter of zij hiervoor wel de middelen hebben.

Het is daarom voor deze Nederlandse migranten die in de VK wonen van groot belang deze ontwikkelingen in de gaten te houden. Bent u straks in staat zekerheid te stellen of de conserverende aanslag te betalen? Kunt u dat niet, dan kan dit zeer nare gevolgen hebben. Denk aan een gedwongen verkoop van uw woning om de overwaarde te kunnen benutten of een gedwongen terugkeer naar Nederland om de conserverende aanslag te laten vervallen. 

Meer informatie?

Langendorff Tax Consultancy heeft ruime ervaring met de problematiek rondom fiscale migratie problematiek en de conserverende aanslag. Wilt u meer informatie hierover, neem dan vrijblijvend contact met ons op.